Ukoliko koristite Caffetin, nakon ovoga zapitajte se da li ćete ga ikada više konzumirati ?!

Veliki broj ljudi svakodnevno koriste Caffetin ukoliko osjete neke bolove, ali mnogi od njih ne znaju šta se nalazi u istom i da se na njega mogu ‘navuči’.
Potvrđeno je da Caffetin sadži kodein, a on je opojna droga.
U proceduri je još uvijek zabrana reklamiranja lijeka.
Caffetin je svakako kvalitetan i sredstva koja se nalaze u njemu ne dovode u pitanje njegov opstanak u prodaju.
Kao što smo i do sada mogli tako ćemo i od sada moći ga kupiti bez recepta.  (kreativan.info)